ZGODOVINA

Začetek organiziranega delovanja gasilcev v Šeščah

Ogorek velikega požara v Šeščah dne 15. 4. 1905 . Pogorelo je 41 poslopij, ogorek pa je last  Govedičove domačije. 

Na pobudo nekaterih naprednih krajanov v vasi, so leta 1920 v Šeščah ustanovili gasilsko  društvo (takrat gasilsko stražo). Ustanovitelji gasilskega društva so bili: Jakob Žgank, Franc  Ajdič, Jože Golavšek, Nikolaj Planinšek, Franc Golavšek, Franc Nidorfer, Ivan Žagar st., Rudi  Siter st., Filip Rogl, Anton Sopotnik in Martin Žohar. 

S skupnimi močmi in s pomočjo nekaterih vplivnejših krajanov so postavili zasilno leseno uto  za shrambo orodja in opreme. 

Leta 1921 je ta skromna združba prostovoljcev z lastnimi sredstvi kupila ročno brizgalno, ki  jim ni bila le v ponos, temveč je predvsem zmanjšala skrb pred požari gasilcem, še bolj pa  krajanom in tudi širši okolici. 

Leta 1937 je društvo kupilo novo moderno motorno brizgalno ILO Rosenbauer.

Motorna brizgalna ILO Rosenbauer letnik 1937. 

Med drugo svetovno vojno je društvo delovalo, toda velika večina članov je bila v NOB ali  prisilno mobiliziranih v okupatorsko vojsko. Vodja tako rekoč gasilske straže je bil Golavšek  Franc. 

Po vojni so se vrste v gasilskem društvu kmalu uredile in zopet so pričeli redno delovati. Bili  so prostovoljci pri gradnji Zadružnega doma, kateri je bil dokončan okrog leta 1950. Zgrajen  je bil eden med prvimi v takratni Jugoslaviji. Leta 1955 so postavili uto za Zadružnim domom  na koncu garaž, katera je od tedaj dalje služila za gasilski hram. 10 let kasneje, pa nam je  takratna zadruga odstopila zidano garažo. Seveda so takratni gasilci to takoj obnovili in  prebelili in je to postala gasilska garaža. Vendar je takratna zadruga potrebovala to garažo za  odvzem mleka in smo se marali zopet prestaviti v garažo za zadružni domom v kateri, pa smo  ostali vse do zgraditve novega gasilskega doma. 

Leta 1970 smo nabavili novo motorno brizgano Rosenbauer.

Udeleženci gasilske vaje iz Šešč v TT Prebold dne; 30.avgust. 1973

Vodovodno zajetje za požarno preventivo. Rezervar v velikosti 50000l je bil zgrajen leta 1980

Upravni odbor PGD Šešče l. 1985

Stojijo od leve proti desni spredaj: Žličar Peter , Volmut Slavko, Herman Anton, Herman Franc, Zobovnik Andrej, Ožir Karli
Stojijo od leve proti desni zadaj: Herodež Karli, Siter Marjan, Cijan Bojan, Dravec , Dravec Jože.

Tekmovalna enota PGD Šešče leta 1985

Čepijo od leve proti desni: Volmut Slavko, Herman Anton, Herman Franc, Cijan Beno, Habjan Robi
Stojijo od leve proti desni: Teržan Jože, Siter Marjan, Siter Rudi, Teržan Milan

PGD ŠEŠČE od l. 1985 do l. 1991 izgradnja gasilskega doma

Do leta 1985 je gasilsko društvo imelo orodjarno na različnih lokacijah, od prve lokacije pri »Klinčevem mlinu ̋«od koder so se selili v prostore kmetijske zadruge Prebold v Šeščah. Tu so prav tako zaradi potreb zadruge dvakrat selili orodjarno v sled tega in zaradi prostorske stiske se je čedalje pogosteje razmišljalo o trajnejši rešitvi . Leta 1985 so se pričeli pogovori s kmetijsko zadrugo o prenosu lastništva stare opuščene hmeljske sušilnice na gasilsko društvo. Pogovori so se uspešno končali in takoj so se pričeli postopki za pridobitev raznih dovoljenj za začetek gradnje. Gradnja se je začela leta 1987 in ob veliki materialni in finančni podpori članov društva vaščanov in ostalih hitro napredovala. Člani društva in vaščani pa so opravili ogromno udarniških ur tako v delu kot v prevozih s traktorji. Člani društva in vaščani smo opravili preko 14700 udarniških ur in 470 delovnih ur s traktorji. Trud je bil poplačan leta 1990 ko smo slovesno odprli Gasilski dom v katerem je orodjarna, velika dvorana gasilski prostori in lokal.

Stara sušilnica hmelja, ki smo jo leta 1987 podrli in na njenem mestu izgradili nov gasilski dom.

     

Gasilska tekmovanja

Del druženja in ob enem izobraževanja gasilcev so tudi tekmovanja. Gasilsko društvo Šešče je imelo in ima dobre desetine, ki so dosegale in še dosegajo vidne rezultate tako na meddruštvenih ,občinskih,regijskih in državnih tekmovanjih. Da desetina lahko sodeluje na državnem tekmovanju mora na občinskem doseči prva tri mesta ali normo. Naslednja stopnja je regijsko tekmovanje kjer veljajo isti pogoji S tem si pribori pravico za nastop na državnem tekmovanju. Nekaj uvrstitev desetin PGD Šešče na državna tekmovanja: Državno tekmovanje Komenda 1989 pionirke –B 2. mesto, mladinci 7. mesto, člani –A 3 mesto
Državno tekmovanje Ptuj 1991 pionirke-B 7. mesto, pionirji-B 9 mesto Na državno tekmovanje v Kranju leta 1994 se je uvrstila desetina članov B .Prav tako je na državnem tekmovanju v Celju leta 1996 društvo zastopala desetina članov –B. Leta 1998 v Novem mestu je desetina članov B dosegla 4. mesto, člani A pa so osvojili 10. mesto, prav tako na državnem tekmovanju.

 

 

 

 

Komenda leta 1989, državno prvenstvo člani 3 mesto

Stojijo od leve proti desni:    Volmut Slavko, Herman Anton, Siter Marjan, Cijan Beno, Herman Franc
Čepijo od leve proti desni:    Zobovnik Andrej, Golavšek Matej, Klenovšek Milan, Rogl Rudi, Rogl Franc

Komenda leta 1989, državno prvenstvo mladinci 7 mesto

Mentorja: Podkoritnik Dušan, Zobovnik Andrej

Komenda leta 1989, državno prvenstvo mladinke 2 mesto

Od leta 1991

PGD Šešče je vseskozi posodabljalo svojo tehniko in opremo. Že leta 1970 je nabavilo svojo prvo novejšo MB Rosenbauer, ki je bila nameščena na prikolici. Tako se je pokazala potreba po vozilu ,ki bi vleklo prikolico z MB in za prevoz moštva. Leta 1974 se v društvu nabavi prvo vozilo FIAT- Zastava. Tehnika in nove tehnologije zahtevajo posodabljanje vozil in opreme. Zato društvo leta 1988 kupi novo vozilo IMV Novo mesto,leta 1992 pa sodobnejšo MB Rosenbauer Fox I. Sredstva za vsa vozila in motorne brizgalne prispevajo botri(krajani-gasilci) sponzorji, del pa tudi prej občina Žalec. Z ustanovitvijo občine Prebold in posledično Gasilske zveze pa del sredstev za vozilo GV1 nabavljeno leta 2000 in motorne brizgalne Rosenbauer FoxIII, ki jo kupimo leta 2010 prispeva občina Prebold. Vsa ta oprema in vozila se nabavljajo z namenom usposabljanja gasilcev,da znajo rokovati z njo v primeru požara ali drugih naravnih nesreč.

Tekmovalna desetina pionirjev iz Šešč l. 1995

Mentor: Siter Marjan, Podkoritnik Dušan
Od leve proti desni stojijo:   Goropevšek Rok, Siter Rok; Dolinar Matjaž, Privošnik Rok, Habjan Tibor,

Od leve proti desni čepijo:  Cijan Darko, Dobrilovič ….

 

Prevzem novega gasilskega vozila GV 1 znamke Merzedes l.2000

Izsek iz časopisa Savinjski utrip ob okroglem jubileju in sicer 80 obletnica obstoja društva. Za novo vozilo smo odšteli 7.6 miljona tolarjev, Denar pa je prispevalo 52 botrov in 12 sponzorjev. Pokrovitelja pa sta bila GZ Prebold in Občina Prebold.

Na sliki stojijo od leve proti desni:Zobovnik Andrej- predsednik PGD Šešče, Siter Marjan- poveljnik PGD Šešče, Podkoritnik Boris- šofer vozila

Vročitev ključev vozila prvemu šoferju

Poveljnik društva Siter Marjan izroča ključe vozila prvemu šoferju Podkoritnik Borisu

 

 

 

Tekmovalna desetina Pionirjev in članov iz leta 2010 – Pionirji